Novinky

Aktuální informace

Výjimka ze zákazu stavební činnosti

ROZHODNUTI--c--310---Hotel-Plzen

ROZHODNUTÍ č. 310/2015
města Železná Ruda o výjimce ze zákazu stavební činnosti
podle územního opatření o stavební uzávěře

Zastupitelstvo města Železná Ruda na základě svého usnesení č. 5/95 ze dne 30.3.2015 povoluje, podle § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře pro k.ú. Železná Ruda č. 1/2012 schváleného zastupitelstvem obce dne 16.7.2012, které nabylo účinnosti dne 23.8.2012 pro: Společnost Bonaccia s.r.o., Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda (dále jen „žadatele“) na „Stavební úpravy – rekonstrukce, nástavba a přístavba bývalého hotelu Plzeň čp. 24 – změna stavby“.

Odůvodnění:
Na základě podané žádosti žadatelem dne 23.2.2015, zastupitelstvo města Železná Ruda na svém zasedání ze dne 30.3.2015 projednalo výše uvedenou žádost a rozhodlo usnesením č. 5/95 vydat toto rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry.

Poučení:
V souladu s ustanovením § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat.

Ing. Michal Šnebergr
starosta

Ing. Milan Kříž
místostarosta

USNESENÍ
z veřejného zasedání
Zastupitelstva města Železná Ruda
č. 5

Přítomni: pp.Brož, Kořán,Kříž,Mareš,Navrátilová,Roubal, Smola, Šnebergr, Lehká,Sekyra A.
Nepřítomni: –
Omluveni: pp. Papež, Sekyra M., Horek

Místo konání: zasedací místnost MěÚ Železná Ruda
Doba konání: 30.03.2015, 18:00 hod.

5/95
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře společnosti Bonaccia s.r.o., Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda na „Stavební úpravy – rekonstrukce, nástavba a přístavba bývalého hotelu Plzeň čp. 24 – změna stavby“.

Pro:9
Proti:-
Zdržel se: p. Kořán.

Rezidence Klostermann