Novinky

Aktuální informace

Rezidence Klostermann zařazena mezi prestižní stavby

Rezidence Klostermann zařazena mezi prestižní stavby

Výstava Ó hory, ó hory, ó hory v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze představila úspěšné objekty na českých a slovenských horách.

Cílem výstavy bylo představit citlivý kontextuální přístup soudobé architektury, poukázat na vzrůstající snahu po udržitelnosti a rovněž položit otázku o zachování divoké přírody a její ochrany před člověkem.

Výstava, na jejíž přípravě se podíleli přední čeští a slovenští odborníci, by měla mít i edukativní rovinu a přinést zamyšlení, jak by se v budoucnosti mělo přistupovat v rámci turistického rozvoje k integraci současné architektury do ojedinělých lokalit, které mají svůj specifický genius loci, a jak co nejcitlivěji zachovávat odkaz stavebních postupů v rámci rekonstrukcí historických budov.

„Snažili jsme se vybrat příklady kontextuální architektury, které představují rozdílnou typologii staveb i architektonické přístupy a které nabízejí specifický pohled na horskou krajinu z pozice architekta a investora. „

Rezidence Klostermann